หน้าแรก
 
...นู๋น่ารักป่าวพี่...
dog12.jpg
powered_by.png, 1 kB

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำหมัน พิมพ์ ส่งเมลล์
Image
การรักษาโรคโดยวิธีฝั่งเข็ม
  การรักษาโรคโดยวิธีฝั่งเข็ม
  The Traditional Chinese Medicine
  ศาสตร์แห่งการฝั่งเข็ม ก่อกำเนิดในประเทศจีน ซึ่งเป็นการรักษาโรคแผนโบราณ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า The Traditional Chinese Medicine หรือที่เรียกบ่อยๆว่า TCM โดยเชื่อว่ามนุษย์ และสัตว์จะประกอบด้วย หยิน และหยาง ซึ่งตรงข้ามกัน ถ้าจะเปรียบไปก็คล้ายๆกับ ประจุบวก และลบของไฟฟ้า การที่จะมีสุขภาพดี ก็เนื่องจากหยิน และหยางมีปฏิกริยาที่อยู่ในสมดุล เมื่อใดที่ไม่สมดุล ความเจ็บป่วยก็จะเกิดขึ้น การฝั่งเข็มจะใช้เข็มเล็กๆ ฝั่งลงไปตามตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย อันเป็นปรัชญาของการรักษาโรคอีกแบบหนึ่ง ซึ่งพัฒนาขึ้นมาในประเทศทางตะวันออก

  การฝั่งเข็มทำงานได้อย่างไร
  มีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ 2 ทฤษฎีที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่?ฤษฎีทางตะวันตก และทฤษฎีทางจีน สำหรับการรักษาแบบโบราณของจีน การฝั่งเข็มเป็นวิธีหนึ่ง ของการรักษานอกเหนือไปจากการรักษาโดยใช้พืชสมุนไพร การรักษาโดยการนวด การออกกำลังกายตลอดจนการรักษาโดยใช้อาหาร ปรัชญาพื้นฐาน ของการรักษาแบบนี้มีอยู่ว่าพลังที่จำเป็น สำหรับชีวิตที่มองไม่เห็นซึ่งเรียกว่า พลังงานแห่งชีวิต าที่จะไหลไปตามช่องทางที่อยู่ในร่างกายซึ่งควบคุมโดยหยิน และหยาง ถ้าพลังซึ่งตรงกันข้ามนี้ อยู่ในภาวะที่สมดุลก็จะทำให้ร่างการอยู่ในลักษณะที่เป็นปรกติ พลังที่มีความจำเป็นต่อชีวิต จะประกอบด้วยจุกต่างๆ อยู่ตามแนวแกนกลาง ในมนุษย์จะมีจุดสำหรับฝั่งเข็มอยู่ 670 จุด ในขณะที่สุนัขมีอยู่ 112 จุด การที่ใช้เข็มที่มีขนาดเล็กฝั่งลงไปในจุดเหล่านี้ จะไปเป็น การกระตุ้น หรือไปกด การไหลของพลังงาน บทบาทของแพทย์ผู้ทำการฝั่งเข็มก็เพื่อจะไปค้นคว้าความไม่สมดุลของพลังงานแห่งชีวิต แล้วหาจุดที่เหมาะสม ในการฝั่งเข็มเพื่อกระตุ้น หรือไปกดมัน

  Image การฝั่งเข็มจะใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง
  การฝั่งเข็มมักจะใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคข้ออักเสบ ปวดหลัง เอ็นที่ผิดปกติ และระบบประสาทที่มีปัญหาทางกายภาพ แม้การฝั่งเข็มโดยมาก จะใช้ใน การรักษาอาการเจ็บปวดโดยไม่ใช้สารเคมี แต่สัตวแพทย์มักจะใช้การฝั่งเข็มมาช่วยทำให้กล้ามเนื้อ ที่เป็นบาดแผลให้สมานเร็วขึ้น

  ความเห็นของสัตวแพทย์
  ยาแก้ปวดจะไปเลียนแบบ สารเคมีของสมองที่ใช้ในการบรรเทาปวด ที่มีชื่อว่าเอ็นดอร์ฟิน ส่วนการฝั่งเข็ม จะไปกระตุ้นการหลั่งของเอ็นดอร์ฟิน จากสมอง ทำให้สามารถบรรเทาปวดโดยธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ร่วมกับการใช้ยา ในการรักษาอาการปวด
  โดยทั่วไป สุนัขที่สงบเสงี่ยม จะให้ฝั่งเข็มโดยง่ายดาย ทำให้สุนัขผ่อนคลาย และสงบ หรือบางครั้งอาจถึงกับนอนหลับไปเลยในขณะที่ฝั่ง เข็มอยู่ สุนัขที่ไวต่อความรู้สึก เช่น สุนัขพันธุ์ชิวาวา การฝั่งเข็มจะทำให้เขากระวนกระวาย อย่าใช้วิธีฝั่งเข็มในการรักษาสุนัขที่ไม่ยินยอมพร้อมใจ หาไม่แล้วจะทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์

  การฝั่งเข็ม จะฝั่งบ่อยแค่ไหน การรักษาโรคโดยวิธีนี้ มักจะเริ่มทุกสัปดาห์ ในเดือนแรกของการรักษา ถ้าการรักษาแล้ว ได้ผลดี การฝั่งก็จะห่างออกไปในเวลาต่อมา ถ้าการฝั่งติดต่อกัน 3 ครั้งแล้วยังไม่เห็นผล การรักษาโดยวิธีนี้ก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกต่อไปถัดไป >
Copyright 2002 - 2006 Dog in Thailand.
All rights reserved.
Dog in Thailand, CED Thailand, Ray Sports, THPSA

Warning: ob_start(): function 'output' not found or invalid function name in /home/vhosts/dog.in.th/httpdocs/web/templates/rhuk_solarflare_ii/index.php on line 266